Prispevki

  Oddaja izvlečka

  Prosimo vas, da zgodnjo kotizacijo poravnate najkasneje do 27. septembra 2021, če želite, da bo vaš izvleček natisnjen v zborniku povzetkov, ki bo objavljen na spletni strani kongresa.
  Smernice za pripravo in oddajo izvlečka
  • Tekst in vse ostale podatke izvlečka je treba oddati v slovenščini, elektronsko na spletni strani kongresa.
  • Izvleček naj vsebuje približno 350 besed. Besedilo naj bo brez presledkov med vrsticami, brez odstavkov ali zamikov. Ne sme vključevati slik in tabel.
  • Izvleček naj bo strukturiran, (NAMEN, METODE, REZULTAT, ZAKLJUCEK.) razen v primeru, da ne gre za predstavitev rezultatov raziskave, ko lahko izvleček oblikujete tudi kot prosti tekst, do enake dolžine 350 besed
  • Naslov naj bo kratek in jedrnat, brez okrajšav. Prva črka naj bo velika, preostale pa majhne.
  • Navajanje avtorjev izvlečka:
   Imena in priimki avtorjev naj bodo polno zapisani.
   Avtor, ki bo predstavljal izvleček mora biti označen.
  • Navedite oddelek, ustanovo, mesto in državo vseh avtorjev (brez okrajšav držav pred poštno številko).
  • Okrajšave: Uporabljajte standardne okrajšave. Ko uporabite nestandardno okrajšavo, besedo ob prvi omembi izpišite in okrajšavo dodajte v oklepaju, zatem dosledno uporabljajte okrajšavo.
  • Navajanje virov: Vire v besedilu dokumentiranje s pomočjo sklicnih številk v oklepaju ob prevzeti misli. Na koncu besedila vire navedite v vrstnem redu navajanja v besedilu v skladu z vancouverskim sistemom, npr:
   1. Jacobsen DW, Catanescu O, DiBello PM, Barbato JC. Clin Chem Lab Med 2005;43:1076.
   2. Kleine TO. In: Ruiz-Torres A, Hofecker G, editors. Modification of the rate of aging. Wien: Facultas, 1992:177-82.
  Informacije za predavatelje

  Čas za ustno predstavitev (ne le enega kliničnega primera) bo omejen na 7 minut , kratke predstavitve pa na 3 minute. V 7-minutno predavanje je všteta kakršna koli morebitna projekcija z največ 20 slikami/diapozitivi. V 7-minutno video prezentacijo je vštet video posnetek operacije, ki ga mora predstavitelj ustno komentirati. Vabljena predavanja bodo omejena na 15 minut ter z morebitno projekcijo največ 30 slik/diapozitivi. Čas sponzorskega predavanja je omejen na 10 minut. Čas ustne predstavitve je strogo omejen in bo po preteku slika avtomatično izklopljena. Zato vas vljudno prosimo, da upoštevate čas svoje prezentacije.

  Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s predložitvijo izvlečka, se obrnite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s predložitvijo izvlečka, se obrnite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  GENERALNI SPONZOR

  ZLATA SPONZORJA

  SREBRNA SPONZORJA

  Kongresni sekretariat
  Alenka Kregar
  Prešernova 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
  Tel.: 01 2417 133, 031 863 373
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  Informacije o  registraciji
  Prešernova 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
  Tel: 01 2417 136
  Faks: 01 2417 296
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  © Cankarjev dom, cultural and congress centre. All Rights Reserved.